Besøksforbud loven

Besøksforbud loven må endres og hvorfor:

Ett besøksforbud må være noe man får varig eller inntil den som er krenket frasier seg retten til å ha det. Det må også være mye tydeligere og enklere å nekte en person å bosette seg og ellers ferdes i bostedskommunen til den de har krenket, heller ikke gjennom en eventuell jobb.. Dette er fullt mulig å få til da det er skadevolder som må forholde seg til å holde seg vekk fra den de har krenket og tilpasse seg livet ut fra det.

Idag må de som er krenket flytte Norge rundt da politiet mener at på grunn av at det er så lenge siden man ble krenket at da har kroppen glemt det og må godta at en krenker skal kunne ferdes i ens nærvær igjen. Men hvordan kan en annen person enn den som er krenket vite hvordan kroppen reagerer og hvordan kan man vite at en skadevolder har endret sin adferd bare på grunn av en kort fengselsstraff etter åresvis med gjentatte overgrep?

Det er kun den som er krenket som skal kunne oppheve ett besøksforbud.

Man har allerede lover som tilsier at man ikke kan ferdes på av sikkerhets hensyn eller privat eiendom. Da må man kunne si at å nekte en person i bostedskommunen til den en har krenket er mulig å få til. Av sikkerhensyn til den krenkede får ikke krenkeren ferdes der. Et sted på en gedigen jordklode.

Dette kan frigjøre tid hos politiet og domstolene da man bare utsteder dette en gang og man slipper fornying hvert år og stadig bli påmint fortiden. Også slipper man behandling av besøksforbud i rettsapparatet slik det fungerer idag. Man kan heller konsentrer seg mer om håndhevelsen og at politiet skaper større avstand mellom krenker og den de har krenket. Da ser man også tydeligere hvem som virkelig er ute etter å skade en annen. På sikt blir dette et mer levelig samfunn for alle parter.

Vi har politi og domstoler med makt som må ta ibruk mer makten de har til å bøtelegge, fengsle eller ta ibruk tvungen helsevern mot skadevoldere som ikke makter håndheve besøksforbudet de er ilagt. Idag virker det som politiet har store vansker med å håndheve og forstå når en som har blir krenket er krenket på nytt og politiet utelater å gripe inn.

Hører om historier der barn må lyve for å leve livene sine. Det er en stor feil som må rettes på med øyeblikkelig virkning og at politi og domstoler må bruke makten de har til å nekte skadevoldere retten til å ferdes i nærheten av de de har skadet, eventuelt fengsel eller tvungen helsevern.


Jeg har jobbet med å få til en endring i noen år nå… Første kontakten var tilbake i 2012 mens Grete Faremo var justisminister. Å endre lover ta tid. Ikke en umulighet om de som satt å laget lovene så hvor feil de styrer på.

99% av mennesker jeg har møtt på så langt tror jo at besøksforbud er noe man får for livet og det er kun den som er krenket som kan oppheve det. Da er det på tide at de forstår det.

Vi kan ikke tolerere å ha lover som opphever menneskerettigheter og heller lager en ny menneskerett som at det er en menneskerett å krenke et menneske i det uendelige.