Monthly Archives: July 2017

Gratulerer til det Norske rettsystemet

Anken ble avvist i høyesterett før den ble tatt inn, i å med at de selv så at saken ikke ville føre frem. Da har dommen fra lagretten blitt stående. Den selvmotsigende som sier at han har en rett til … Continue reading

Posted in Alle siste innlegg på Norsk, Offentlige saker, Ukategorisert | Leave a comment

Update from my life…

As you see there has happend a lot this spring. With my chanse to get rith of the terrorist of an abuser… But the Norwegian laws and court system wanted it diferent, why? I have let them know about my … Continue reading

Posted in All latest posts in English, Janne Helen's life, Ukategorisert | Leave a comment

Oppdatering fra livet mitt…

Som dere ser har det foregått ting denne våren. Med min sjanse å få vekk terroristen av en overgriper… Men Norges lover og rettsvesen ville ha det på annet vis, hvorfor? Jeg har sagt ifra hva jeg mener så får … Continue reading

Posted in Alle siste innlegg på Norsk, Janne Helen's liv, Ukategorisert | Leave a comment

You should know…

You shouldn’t like my story that isn’t why I tell it either. But it is mine and it is my truth. You can’t rewrite it or make it to something you might like more. You don’t have to fix me … Continue reading

Posted in All latest posts in English, Janne Helen's life, Public issues, Ukategorisert | Leave a comment

Dere må vite…

Dere skal ikke like historien min det er ikke derfor jeg forteller den heller. Men den er min og det er min sannhet. Dere kan ikke skrive den om eller gjøre den til noe dere vil like bedre. Dere skal … Continue reading

Posted in Alle siste innlegg på Norsk, Janne Helen's liv, Offentlige saker, Ukategorisert | Leave a comment

Time

Time is precious Time is fragile Spend it wisely Let go of the thiefs When it’s gone you can’t get it back Freedom in keep on going living Janne Helen June 2017

Posted in All latest posts in English, Poetry, Ukategorisert | Tagged | Leave a comment