Monthly Archives: July 2017

You Are Strong Enough

I can’t take your pain but I can be here for you You are not alone believe in yourself and the truth as you know it Rest upon your own heart you don’t need anyone else to carry the burden … Continue reading

Posted in All latest posts in English, Poetry, Ukategorisert | Tagged | Leave a comment

Du Er Sterk Nok

Jeg kan ikke ta smerten din men jeg kan være her for deg Du er ikke alene tro på deg selv og sannheten slik du kjenner den Hvil på ditt eget hjerte du trenger ingen andre til å bære byrden … Continue reading

Posted in Alle siste innlegg på Norsk, Dikt, Ukategorisert | Tagged | Leave a comment

I Am Strong Enough

I am not an alcoholic I don’t take drugs I am strong enough I am strong enough to seek help I am strong enough to stand by my truth I am strong enough to be weak I am strong enough … Continue reading

Posted in All latest posts in English, Poetry, Ukategorisert | Tagged | Leave a comment

Jeg Er Sterk Nok

Jeg er ingen alkoholiker Jeg bruker ikke rusmidler Jeg er sterk nok Jeg er sterk nok til å oppsøke hjelp Jeg er sterk nok til å stå ved min sannhet Jeg er sterk nok til å være svak Jeg er … Continue reading

Posted in Alle siste innlegg på Norsk, Dikt, Ukategorisert | Tagged | Leave a comment

… my story of abuse…

Due to some traffic on my blog I see that I should take down some of my blog posts about my story of abuse… I am working on writing a book so to those wanting to know more can wait … Continue reading

Posted in Abuse, All latest posts in English, Janne Helen's life, Ukategorisert | Leave a comment

… Min overgrep historie…

Grunnet endel trafikk på bloggen min ser jeg at jeg bør ta ned en del av mine innlegg om min overgreps historie… Jeg jobber med å skrive bok så til de som ønsker å vite mer kan vente på boka … Continue reading

Posted in Alle siste innlegg på Norsk, Janne Helen's liv, Overgrep, Ukategorisert | Leave a comment

Congratulations to the Norwegian justice system

  The appeal to the highcourt was rejected before it was taken in, beacuse they saw it themself it would not lead anywhere. So the verdict from the court of Appeal is standing. The selfcontradicting verdict that says he has … Continue reading

Posted in All latest posts in English, Public issues, Ukategorisert | Leave a comment

Gratulerer til det Norske rettsystemet

Anken ble avvist i høyesterett før den ble tatt inn, i å med at de selv så at saken ikke ville føre frem. Da har dommen fra lagretten blitt stående. Den selvmotsigende som sier at han har en rett til … Continue reading

Posted in Alle siste innlegg på Norsk, Offentlige saker, Ukategorisert | Leave a comment

Update from my life…

As you see there has happend a lot this spring. With my chanse to get rith of the terrorist of an abuser… But the Norwegian laws and court system wanted it diferent, why? I have let them know about my … Continue reading

Posted in All latest posts in English, Janne Helen's life, Ukategorisert | Leave a comment

Oppdatering fra livet mitt…

Som dere ser har det foregått ting denne våren. Med min sjanse å få vekk terroristen av en overgriper… Men Norges lover og rettsvesen ville ha det på annet vis, hvorfor? Jeg har sagt ifra hva jeg mener så får … Continue reading

Posted in Alle siste innlegg på Norsk, Janne Helen's liv, Ukategorisert | Leave a comment