Tukler med menneskeverdet

Jeg vil sette noe på spissen så at dere kanskje klarer å forstå alvoret siden mine to tidligere forsøk ikke har lykkes. Viser da til mine to blogg innlegg om hus er mer verdt enn et menneske og en terrorist uten kuler og krutt.

Siden jobb er en unnskyldning til å fortsette å krenke ett menneske og at hans menneskerett til å ferdes fritt er større enn min menneskerett til å ferdes fritt.

Det finnes steder der mennesker ikke har fritt frem å ferdes da snakker jeg om bygninger og enkelte avstengte områder rundt om i verden. Hvorfor de er avstengt, vel av sikkerhetshensyn av ulike årsaker eller man sier det er privat eiendom. Så hvorfor kan man da ikke hindre overgripere fra å ferdes i nærheten av mennesker de har krenket?

Jeg driver skriver bok, det er min jobb for øyeblikket og er man forfatter kan man i praksis jobbe hvor som helst. Så da kan jeg ta meg den frihet å si at jeg skal absolutt skrive boken min på statsministerens kontor ca 20 min hver 14 dag. Jo for det er min frie menneskerett å gjøre det. Hvorfor absolutt der? Jo der er det både sikkert å sitte og der kan jeg jobbe i fred for det vil ikke være lagt opp til avtaler i den tiden. (Dette er noe som ikke vil bli godtatt for da blir kontoret okkupert av alt andre enn statsministeren tilslutt)…

Hvorfor skal jeg godta å bli forstyrret fra og leve livet mitt fritt her jeg bor fra en terroriserende overgriper som selv ikke ser ut til å ha noen form for samvittighet ei heller noen form for forståelse for hva han har gjort imot meg og hvilke skader han har påført kroppen min som menneske?

Min kropp er min eiendom og kommunen jeg bor i må vel være lov å kalle privat eiendom å ferdes på? Forandre lovene nå og gi meg og mine med utsatte og andre typer krenkede menneskeverdet tilbake, også friheten og fred i livet. Verden er stor nok til det. Det er snakk om ett bestemt sted på en gedigen jordklode.

Dere tilrettelegger for at mennesker skal være på flukt også etnisk Norske på denne måten lovene er idag…

Den  norske stat fratar meg menneskeverdet og menneskerettigheter slik de håndhever Norges lover idag…

Mitt forslag til endring av besøksforbud loven.

About Jane Helen

40 year old and single. Have a 15 yr old son that live in England with his father and family there. Got MS and PTSD.
This entry was posted in Alle siste innlegg på Norsk, Offentlige saker, Ukategorisert. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s