Monthly Archives: March 2015

Ett lite nærvær og alt er rasert på nytt…

Jeg flytta på meg for å komme videre med livet mitt og for å få fred. … Men den gleden skulle vare kortvarig. Man tror man er forberedt på at hans nærvær skulle skje, men det blir man nok aldri … Continue reading

Posted in Janne Helen's liv, Overgrep | Leave a comment