MesAyah – Perfect World (Norsk)

Hvor mange lever livet sitt slik? Med tanke på at hvert år blir ca 50000 barn under 18 år bare i Norge alene utsatt for seksuelle overgrep! … Bryt stillheten og SNAKK for deg selv! Snakk om det for å drepe ondskapen! Du har rettigheter som alle andre, og bare DU kan kjempe for dine rettigheter!

Denne musikkvideoen er laget i samarbeid med SMI (Støttesenter mot incest), for å sette søkelyset på og drive mer med informasjonsarbeid om Incest i skoler og andre sammenhenger. For mer informasjon og hvordan støtte dette prosjektet se på spillesiden av videoen på youtube.

About Jane Helen

40 year old and single. Have a 15 yr old son that live in England with his father and family there. Got MS and PTSD.
This entry was posted in Musikk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s