Monthly Archives: February 2011

Føler meg halv igjen… Nytt avhør…

Idag mens vi hadde bevegelsesgruppe her på rehab fikk jeg oppleve det igjen, å føle meg halv i venstre siden denne gangen. Hele høyresiden i det øverste hudlaget har vært numment siden 2007, men nå følest det ikke som venstresiden … Continue reading

Posted in Janne Helen's liv | Tagged , , , | 1 Comment

Feeling half again… Another interrigation…

Today during group teraphy at rehab I experienced it again, to feel half in my left side this time. The right side has been numbed in upper layer of my skin since 2007, but now it is entire left side … Continue reading

Posted in Janne Helen's life | Tagged , , , | 1 Comment

Til Justisminister Knut Storberget, To the minister of law and justice in Norway

Denne sangen går til rettsystemet i Norge. … Når har de tenkt å ta seksuelle overgrep på alvor? Når vil de VIRKELIG begynne å prioritere sakene våres? De sier de gjør det, men gjennom handling viser de motsatt. This song … Continue reading

Posted in Music, Musikk, Offentlige saker, Public issues | Tagged , | 3 Comments

Uttrykk for sinne – mot mine svikere

Igår fikk jeg sjansen til å uttrykke sinnet mitt høyt og ved å sparke puter rundt i rommet. Å møte og ta ut de menneskene fra fortiden som har sveket meg. Alle disse menneskene har fått vite ved forskjellige tidspunkt … Continue reading

Posted in Janne Helen's liv | Tagged , , | 6 Comments

Anger expression – my traitors

Today I had the chanse to express my anger out loud and kicking cusions around. Meeting and taking out people from the past who let me down. All the people who got to know at different times during my sofar … Continue reading

Posted in Janne Helen's life | Tagged , , | 1 Comment

Spørr det riktige spørsmålet ???

Skal man hjelpe noen må man spørre det riktige spørsmålet eller begynne å snakke om det riktige problemet. Det er IKKE lett, for ingen vet hva som egentlig skal til, men alt man kan er å prøve… Så enten spørr … Continue reading

Posted in Janne Helen's liv | Tagged , | Leave a comment

Ask the right question ???

If you are going to help someone then you have to ask the right question or start talk about the actual problem. And that is NOT easy, because noone really knows how, but all you can do is try… So … Continue reading

Posted in Janne Helen's life | Tagged , | 2 Comments

Underskriftskampanje – Seksual forbrytere fortjener ikke frihet

Signer for å stoppe galskapen! – Overgripere fortjener ikke frihet etter det de har gjort. Det er det MINSTE de kan gjøre for å veie opp mot det offeret hele tiden MÅ leve med! Signer her. Lytt også til Kate … Continue reading

Posted in Offentlige saker | Tagged | 1 Comment

Sign the petition – Sex offenders don’t deserve freedom

Sign to stop the madness! – The abusers don’t deserve the freedom after what they have done. It is the LEAST thing they can do to weight up to what the victim HAS to live with! Sign it here. Also … Continue reading

Posted in Public issues | Tagged | Leave a comment

MesAyah – Perfect World (Norsk)

Hvor mange lever livet sitt slik? Med tanke på at hvert år blir ca 50000 barn under 18 år bare i Norge alene utsatt for seksuelle overgrep! … Bryt stillheten og SNAKK for deg selv! Snakk om det for å … Continue reading

Posted in Musikk | Leave a comment