Vennligst svar meg

Jeg har nå sendt denne e-posten til alle de partiene som er ved stortinget. Også en kopi til avisene som er lenket under. Håper på å få svar eller hvertfall skape en debatt rundt dette for noe er galt med Norges lover…

Kjære Deg i … parti,

Jeg skriver til deg med ett ønske om å få endret dagens lover når det gjelder Incest. Disse aktorer som enda jobber med saker for retten driver og sammenligner straffer noe som er så gammeldags og utdatert at jeg helt ikke skjønner noe. Derfor skal jeg også sette dette på spissen med å sammenligne straffer dere så overbevisenede gjør feil i å idømme. For hvordan kan en får 3-4 år i fengsel for en voldtekt, mens en som gjennomfører over 150 overgrep mot en og samme person over lengre tid bare straffes med under halvparten? Kan noen oppegående peronser vennligst forsvare denne straffen på en så tåelig måte at den kan forståes av mitt sinn? For meg er det helt ufortsåelig. For å ha blitt utsatt for over 150 overgrep kan sammenlignes med tortur. Så vennligst forklar til meg hvorfor? Eller så har dere med å endre straffene slik at de kan sees i samsvar med handlingene og alle de påkjenningene jeg har måttet tåle gjennom alle disse år. For hjemme er der man skal føle seg tryggest, ikke vettskremt og utrygg.

Les om saken min i:
Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3871240.ece

Tidens Krav: http://www.tk.no/nyheter/article5356862.ece

Med vennlig hilsen
Janne Helen Tømmervåg

Sorry I won’t translate this into english it is only sent to the parties at the Norwegian Parliament.

About Jane Helen

40 year old and single. Have a 15 yr old son that live in England with his father and family there. Got MS and PTSD.
This entry was posted in I media and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s